Merkeordningen Beskyttede betegnelser.
Beskyttede betegnelser er en offentlig merkeordning som gir rettslig vern til produktbetegnelser på landbruksbaserte næringsmidler, fisk og fiskevarer med spesiell geografisk opprinnelse, tradisjon eller særpreg.
2007-04-10 Les mer...

Matmerk
Matmerk har som hovedoppgave å gjøre det enklere for deg som forbruker å velge norske råvarer. Gjennom de merkordninger Matmerk eier og organiserer er målsettingen å bidra til å styrke en mer variert norsk matvareproduksjon og på samme tid sikre forbrukerne et større mangfold av matvarer av kvalitet og norsk opprinnelse
2004-03-18 Les mer...

Norsk landbruksrådgivning
2004-03-18 Besøk www.lr.no

Neste