ringerikspotet.no

Markvandring i Ringerikspotetåker 2009-07-18
Markvandring juli 2009 266Mandag 6. juli ble det arrangert markdag hos Ottar Riis Strøm på Vaker gård i Norderhov.
Ansvarlig for arrangementet var Norsk landbruksrådgiving Østafjells
ved rådgiver Stanislav Strbak.
Vi så på aktuelle problemstillinger i åkeren ,og fikk god anledning til å stille spørsmål og få gode svar på ting vi lurte på.
Slike samlinger er viktige, både i et faglig og et sosialt perspektiv.

Forholdene for Ringerikspoteten på Ringerike har vært bra hittil i år. Det ble litt sein setting for de fleste av oss på grunn av en kald vår, men så kom varmen for fullt og satte fart i veksten. Varmeperiode på 30 grader i nesten to uker er krevende,
og vi måtte sette i gang med vanning .

Nå står åkrene fint, og potetplantene har fått små, søte knoller under riset.
Vi håper å ha de første potetene klare for levering omkring 25. september.