Historikk av Ottar Riis Strøm
Ringerikspoteten 2004-03-25

I omtrent 150 år har en liten potet fra Ringerike gledet ringerikinger, oslofolk, østlendinger og bergensere. Poteten har i lange tider vært sett på som selve aristokraten blant potetsortene, og etterhvert har poteten funnet frem til flere butikker over hele Norge.
Skjønt noen potetsort i moderne forstand er ringerikspoteten ikke.  Den er ikke krysset frem slik som en gjør med potetsortene i dag.  Ringerikspoteten, som også en tid ble kalt for Aabler, er det en kaller for en gammel landsort.

 


Hvor kom den fra?
Hvor landsorten kom fra da den kom til Ringerike en gang på 1860-tallet, vet vi ikke. Den kan ha kommet til Norge på ei skute fra England eller Skottland. Eller den har kommet fra Holland. Det vi har en antagelse om er at den ble brakt fra Botanisk hage i Oslo til gården Søndre By i Hole en gang midt på 1860-tallet. Han som hadde poteten med til Hole var bonden, stortingsmannen og ordføreren Morten Ludvig Sundt, som eide gården frem til 1869. Det gikk nok noen år før dyrkingen ble av noe omfang, og kanskje ble den bare dyrket der på gården de første årene.

Neste  

Hele historien i sammenheng                

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:
Kode 


Ringerikspoteten
Ringerikspotetens far


Tip a friendPrinter friendlyRingerikspotet BA | Anne Berte Lerberg | Ask, 3519 Hønefoss | T 48 20 84 03 | F 32 14 13 08 | post@ringerikspotet.no