Produksjonsprosessen. 2004-03-24
På denne siden ser du bilder som dokumenterer produksjonssesongen. Her kan du lese en liten redgjørelse over hvordan poteten dyrkes gjennom året.
Petter studerer morpoteter med fine groer - før setting i mai
Petter studerer morpoteter med fine groer - før setting i mai
Setting av poteter i mai hos John. Det er viktig at jorda er varm og at det er passe råme.
Setting av poteter i mai hos John. Det er viktig at jorda er varm og at det er passe råme.
Setting av poteter i mai hos John. Det er viktig at jorda er varm og at det er passe råme.
I juni begynner Ringerikspotetene å få røtter og titter opp av åkeren.
Blomstring av Ringerikspotetåkeren på Vaker.
Blomstring av Ringerikspotetåkeren på Vaker.
Potetopptaking på Vaker
Opptak av Ringerikspoteter på Vaker i september.
Potetopptaking på Vaker
Sortering på Vaker
Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:
Kode 


Produksjonsprosessen.
Slik dyrkes Ringerikspoteten


Tip a friendPrinter friendlyRingerikspotet BA | Anne Berte Lerberg | Ask, 3519 Hønefoss | T 48 20 84 03 | F 32 14 13 08 | post@ringerikspotet.no